05.ŞUBAT.2019 TARİHLİ YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. 01/01/2019 – 31/01//2019 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN DERNEK FAALİYETLERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
  2. GENEL KURUL HAZIRLIKLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
  3. YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI HAKKINDA ÖNERİLER.
  4. 2019 EKONOMİSİ İÇİN GÖRÜŞLERİN ORTAYA KONMASI.
  5. GÖRÜŞ ve ÖNERİLER.
Menü