06.01.2015 YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ

1.     Aralık 2014 faaliyetlerinin incelenerek, yılın global yönden finans olarak incelenmesi,

2.     Suriyeli çocuklara yapılacak yardımın görüşülmesi,

3.     İSİFED’in göndermiş olduğu tebligat’ın görüşülmesi,

4.     2015’in bütçesinin görüşülmesi,

5.     2015 Olağan Genel Kurul Toplantısının planlanması.

 

Menü