Nart Sigorta Yetkililerince  üyelerimize geniş bir sunum yapılmıştır. Faydalı bir toplantı olmuştur. Danışmak isteyen üyelerimiz dernekten sunumu tedarik edebilirler.

Menü