Başkanımız Sayın Hakan Kocabaş Trakyasifed’in Haziran Ayı toplantısına katılarak, derneğimizin görüş ve önerileri ile ilkelerini bir kez daha anlatarak, üyeliğimiz konusundaki şartlarımızı dile getirmiştir.

Menü