Belediye Hizmet Binasında Başkanımız Hakan Kocabaş, Bşk.Yrd.Mesut Söylet, Genel Sekreterimiz Adnan Deniz, Üyemiz Mustafa Yazıcı’nın katıldığı toplantıda, 1/100.000 planındaki değişikliklerin ne yönde olması gerektiği yönünde görüşler dile getirilerek, bu konuda Belediyemizin Büyükşehir’e sunacağı görüşlere katılınmıştır.

Silivri ; 29.04.2015

                                                                                                                                                                                              Sayı    ; 15/127

T.C

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan Proje Müdürlüğü

İlgi:   21/04/2015 tarih 18360723-622-E.197740 sayılı Silivri Belediyesi’nin yazısı;

17.02.2015 tarih 1071 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yazısında; 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında revizyon yapılacağı bildirilmektedir.

15.06.2009 tarihinde onaylanan Çevre Düzeni Planında, bölgemizdeki sanayicilerimiz fazlası ile madur olmuşlardır.Bu konudaki baştan itibaren öneri ve itirazlarımızda dikkate alınmamıştır.

Derneğimiz Alipaşa, Selimpaşa-Kavaklı, Kınalı-Çanta bölgelerinde üç ayrı Islah Organize Bölgesi çalışması yürüterek ilerleme kaydetmişti.

Fakat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mim.Kadir Topbaş’ın bu üç bölge için; Sanayi Bölgesinin tanımının yapılmasının uygun olduğu görüşü, bizi revize edilecek 1/100.000 planda bu bölgelerin Sanayi Bölgesi olarak lekelenmesi yönünde bir talebimiz olduğu yönünde hareketlendirdi.

Alipaşa, Selimpaşa-Kavaklı ve Kınalı-Çanta adıyla geçen üç bölgemizin de, halihazırda fabrika sayısının fazla olması ve imarın sanayiye uygun olması sebebi ile; bölgelerin Sanayi Bölgesi olarak yeni planda belirlenmesi; hem Sanayicilerimize hakkın geri iadesi, hem verilen sözlerin yerine getirilmesi, hem İstanbul merkezindeki yoğunlaşmış sanayinin nefes alması olarak değerlenecektir.

Her üç bölgemizde de oluşacak sınırlı bir Sanayi Bölgesi; daha sonra kangren hale gelecek konut-sanayi iç içe karmaşasını da bertaraf edecektir.

Bu konuyla ilgili çalışmalarda, revize edilecek 1/100.000 Çevre Düzeni Planında üç bölgenin de Sanayi Bölgesi olarak lekelenmesini talep etmekteyiz.

Saygılarımla

Hakan KOCABAŞ

SİLİVRİ SİAD

Yön.Kur.Başkanı

Menü