01.NİSAN. 2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ

1.     Dernek faaliyetlerinin kısaca aktarılması,

2.     Meslek Eğitim Sertifika çalışmalarının karara bağlanması,

3.     14.Nisan Genel Toplantı hazırlıkları hakkında görüşme,

4.     Yeni üyelerin görüşülmesi,

5.     İSO Başkanı ile görüşmenin değerlendirilmesi,

6.     Görüş ve öneriler.

Menü