04.ŞUBAT.2020 TARİHLİ YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ

 

  1. 01/01/2020 – 31/01/2020 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLERİN  İNCELENMESİ.
  2. KOMİSYONLARIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERMELERİ.
  3. YENİ ÜYELERİN OYLANMASI.
  4. 21 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE YAPILACAK GENEL TOPLANTININ GÖRÜŞÜLMESİ.
  5. 1 – 7 HAZİRAN 2020 TARİHLERİNDE YAPILACAK BÜYÜK BALKAN TURU HAKKINDA BİLGİLENDİRMENİN YAPILMASI.
  6. GÖRÜŞ ve ÖNERİLER.

 

Menü