MİSYONUMUZ;
Başta evrensel değerler olmak üzere, milletimizin geçmişine, kültürüne ve kimliğine saygıyı esas alarak; ulusal ve uluslararası düzeyde “bağımsız” yapımızı muhafaza etmek.
Ülkemizin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirip, gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcamak; bu doğrultuda serbest rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşması için faaliyette bulunmak.
Üyelerimizin iş hacmini artırmalarına yardımcı olmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini yükseltici, sürekli gelişmelerini sağlayıcı bilgi akışını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli desteği vermek.
Yüksek teknolojiye dayalı, üretimi esas alan bir anlayış doğrultusunda, uluslararası standartlara uymayı ve çevreye duyarlı davranmayı müessese kültürü haline getirmek.
Güçlü de olsa, haksızın karşısında olmak; zayıf da olsa, haklının yanında yer almak.
Hür teşebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aşamasında girişimci ruhu harekete geçirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak.
Ülke kaynakları ve insanlığın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sürekli, kalıcı ve faydalı projeler üretmek; bu projeleri hayata geçirmek için, üzerimize düşen görevi yerine getirmek.
Sermayedar, üretici ve proje sahibini biraraya getirerek, global pazarda etkili olacak üretimin gerçekleşmesine öncülük etmek.
VİZYONUMUZ;
Sivil Toplum Kuruluşu olarak Sanayici ve İşadamları Derneği;
hakkın ve hukukun, barışın ve güvenin, adâletin ve fırsat eşitliğinin, refahın ve mutluluğun, serbest rekabete dayalı ekonomik sistemin sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş yerel ve evrensel
değerlerin korunup, gözetildiği; kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türkiye oluşturma mücadelesine katkıda bulunmak.

Menü