Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında gelişmiş bir Silivri oluşturmak için bilgi ve teknolojiyi edinmek, geliştirmek ve paylaşmakla mümkündür.

Gelişmiş bir Silivri daha ileri bir Türkiye; bireysel, kurumsal, sektörel ve toplumsal gelişim ve girişim ile sağlanabilir.

Bu düşünceyle kurulan SİLİVRİ-SİAD ın geçmişi 1970 li yılların ikinci yarısına kadar gider. 1978 yılında, o zaman bölgede faaliyet gösteren altı fabrikanın ( Sarten, Sesan, Özyem-Özun, Keçe Sanayi, Volkan Toprak Sanayi, Varnalı Yağ-Un-Yem ) yetkilileri bir araya gelerek güç birliği ve dayanışma ile ilçemizde henüz oluşmaya başlayan sanayileşmenin sorunlarına çözüm aramak için Devlet yetkilileri ve yerel yöneticilerle bunları konuşup çözmek amacıyla gayri resmi olarak Silivri Sanayiciler Birliği’ni oluşturdular.

Bu birlik 1994 yılına kadar faaliyet ve çalışmalarını düzenli ve aktif bir şekilde sürdürerek bölge sanayinin gelişmesine önemli bir katkı sağladı.

1994 yılında birliği oluşturan sanayiciler yeni bir oluşum ve yapılanma arayışına girerek, yılın ikinci yarısında Silivri İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren 8 sanayici ve 12 işadamının katılımıyla ( toplam 20 kişi ) Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği’ni kısa ve yaygın adıyla SİLİVRİ-SİAD ı kurdular.

1994 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren SİLİVRİ-SİAD günümüzde Silivri İlçe ve Beldelerindeki sanayici ve işadamlarını bünyesinde toplayarak yaptığı ve gerçekleştirdiği çalışma ve faaliyetleri ile onları temsil eden güçlü bir sivil toplum örgütü durumuna gelmiştir.

SİLİVRİ-SİAD ilçemizin ve beldelerimizin dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine sanayicisi ve işadamları ile öncülük etmeyi, bölgemiz insanının ve bulunduğu çevrenin sanayi, ekonomik, sosyal ve kentsel gelişmesine katkıda bulunmayı, bölgenin sorunlarını sahiplenmeyi, bu sorunlara çözüm yolları üretmeyi amaç edinmiştir.

Bu sebeple bölgemizi, insanımızı etkileyen, yöneten ve onlar adına karar veren kurum ve yetkililere sağlıklı ve yapıcı ilişkileri geliştirmeyi ve sürdürmeyi
Bünyesinde birleşen ilçe ve beldelerinde faaliyet ve üretimde bulunan üyelerini ortak ilke ve hedeflerde birleştirerek bölgemizin kalkınmasında aktif rol almayı;
Devamlı gelişen ve değişen teknolojiler karşısında sanayi ve iş dünyasının yeni değer ve kavramlarını üyelerine aktararak ülkemizde ve dünyamızda üretimdeki ileri teknolojileri izleyerek, bölgemizdeki günümüz sanayicisini bilgiyle donatmayı, onu güçlü kılmayı;
SİLİVRİ-SİAD doğduğu ve geliştiği ilçeye olan borcunu ödemek, bölgemizin ve ülkemizin yarınlarını daha güzel inşa etmek için projeler üretmeyi, çözüm önerileri oluşturmayı ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için bölgenin tüm kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile demokratik zeminde bir araya gelerek katılımcı ve girişimci bir ruhla çalışmayı hedeflemiştir.

SİLİVRİ-SİAD bölgemizin, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde sanayicisi ve işadamları ile öncülük etmeyi, bölgemiz insanının ve bulunduğu ekonomik, sosyal ve kentsel gelişmesine katkıda bulunmayı, bölgenin sorunlarını sahiplenmeyi, bu sorunlara çözüm yolları üretmeyi ve yol göstermeyi amaç edinmiştir.

Bu sebeple bölgemizi, insanımızı etkileyen, yöneten ve onlar adına karar veren kurum ve kişilerle sağlıklı ve yapıcı ilişkileri geliştirmeyi ve sürdürmeyi; devamlı gelişen ve değişen teknolojiler karşısında sanayi ve iş dünyasının yeni değer ve kavramlarını üyelerine aktararak ülkemizde ve dünyamızda sanayideki ileri teknolojileri izleyerek, günümüz sanayicisini bilgiyle donatmayı, onu güçlü kılmayı hedeflemektedir.

Silivri İlçe ve Beldelerinin çevredeki sanayi ve yerleşim bölgelerine yakınlığı ve buralara ulaşım kolaylığı ( kara – hava – deniz – tren ) bölgemizdeki sanayinin çoğalmasını ve gelişmesini hızlandırdığını söyleyebiliriz. Son yıllarda sanayi yatırımlarının artması ile bölgedeki sanayi üretimi ülkemiz genelinde küçümsenemeyecek bir paya sahip olmuştur.

Yaşanan küresel boyutta ve ülke içindeki krizlerde sanayicilerin kaderlerine terk edildiklerini bizzat yaşayarak ve bir bedel ödeyerek gördük. Bölgemizdeki kuruluşların zor dönemlerde zor koşullara rağmen üretim ve istihdamda başarıyı göğüslemeleri her türlü takdire şayandır. Bu kuruluşlarımız her hangi bir teşvikten yararlanmamış olmalarına rağmen yatırımlarıyla modern üretim teknolojilerine erişmiş, kapasite artırımı ve yeni yatırımlarıyla bölgemizdeki ekonomik gelişmeyi hızlandırmışlar işsizliği büyük ölçüde azaltmışlardır.
( İşletmelerin toplam istihdamı 13.000 – 14.000 kişi )

Silivri İlçesi sınırları içinde 1 merkez 8 belde belediyesi mevcut olup bu 9 belediyenin 9 ayrı sanayi bölgesi bulunmakta, bu sanayi bölgelerine ilaveten 5 köyde de sanayi yoğunlaşması vardır.

Bölgede imalat sanayinin çeşitli sektörlerine dağılmış faal 286 sanayi kuruluşu mevcut olup, birçok fabrikada kuruluş aşamasındadır. Bu sanayi bölgesi çokluğu ve dağınıklığı nedeniyle sanayi kuruluşlarımızda alt yapı sorunları yaşanmakta olup, belediyelerimizin ve ilgili kuruluşların yoğun ilgi ve alakaları sonucu bu alt yapı sorunlarının kısa bir sürede sona ereceğine inanıyoruz.

Ülkemizin Avrupa Birliğine katılım yolunda verdiği mücadele, müzakereler sürecinin başlamasıyla yeni bir döneme girmiştir. Önümüzdeki 10-15 yıl gibi bir zamanda bizlere düşen görev bu süreçte sanayi işletmelerimizi bu entegrasyona hazır hale getirmektir.

21. yüzyıl’a damgasını vuran küreselleşme eskiden gelen alışkanlıklarımızı tarihe gömmektedir. Yaşanan değişim dalgalarına karşı uyum sağlamak işletmelerimizin geleceği için çok önemlidir. Bu süreçte işletmelerimizin teknoloji ile birlikte yeni değerler ve yeni beceriler kazanarak verimliliklerini arttırmaları, dünyadaki diğer işletmeler ile rekabet edebilecek duruma gelmeleri zorunludur.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan ve ilçenin kalkınmasında, bölge ekonomisinin gelişmesinde rol oynayan, istihdam yaratarak bölge insanına iş ve gelir olanağı sağlayan bu kuruluşlar aynı zamanda ilçemizin ve ülkemizin zenginlik kaynağıdırlar. Bu kuruluşların bölgemizde artmasını ilçemiz ve ülkemizin gelişmesi, yaşam seviyesinin yükselmesi açısından çok önemli görmekteyiz.

Sanayi kuruluşlarımızın dünyamızın hızla değişen ve gelişen, teknolojik ekonomik ve sosyal koşulları içersinde acımasız bir rekabet ortamında sağlıklı bir şekilde üretim faaliyetlerini sürdürmeleri, iç ve dış pazarlarda eşit koşullarda rekabet edebilmeleri ancak önlerindeki engellerin kaldırılmasına mevcut sorunlarının öncelikle çözülmelerine bağlıdır.

Bölge sanayi kuruluşlarının sesi ve temsilcisi olan SİLİVRİ-SİAD son yıllarda kurumsallaşan yapısı ve diğer SİAD lar ile güç birliği, iş birliği yapan, olaylara bardağın dolu tarafıyla bakan heyecanın hiç dinmediği, üyelerine devamlı hizmet veren en önemli adreslerden biri niteliğindedir.

Bunda özveri ile çalışan yönetimin yanı sıra faaliyet ve çalışmalarımızın tamamına gönülden destek verip, destekleyen üyelerimizin de önemli katkıları olmuştur.

Menü