1. Sanayici ve İş Adamı olmak.
2. Medeni hakları kullanma yeteneğine sahip
• Kamu haklarından kısıtlanmamış ve men edilmemiş
• Ağır hapis cezasına, taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış, yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olmak
3. Silivri-Siad üyelerinin uyduğu iş ahlakı ve ilkelerini kabul etmek.
Bunlar:
Dürüstlük:
• İş yaşamında üyeler onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar
• Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler
• Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar
• Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı tanıtım yaparak aldatıcı davranışlarda bulunmazlar
• Ürün ve hizmetlerinin sorumluluğunu taşırlar
Gizlilik:
• Üyeler kendilerine iş ilişkileri ve görevleri nedeniyle emanet edilen bilgileri, tevdi edilme gereklerinin dışında kullanılmamasına özen gösterirler.
• Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar.
Hukuka Saygı:
• Üyeler Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk düzenine saygılı olmak zorundadırlar.
• Yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
• Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
• Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar.
Bu özellikleri taşıyan kişiler derneğe üye olabilirler
Dernek yönetim kurulu, aday üye hakkında üye kabul komisyonunun olumlu ve müspet görüş bildirmesi durumunda aday üyenin üyeliğini kendi arasında oylar, oy birliği ile alınması gereken karar sonucu, Onur kurulunun da onayını alarak adayın Silivri-Siad üyeliğine karar verir.
SİLİVRİ-SİAD ADAY ÜYE KABUL İŞLEMLERİ
1- Üye tespit komisyonunun aday üye ile görüşerek üyelik başvuru formunu alması.
2- Olumlu görüş bildirilen üyenin yönetim kurulunda görüşülerek oy birliği ile kabulü.
3- Yönetim Kurulunda oy birliği ile kabul edilen üyenin, onur kurulunun onayına sunulması.
4- Onur Kurulundan onay alınan üye hakkında genel toplantıda üyelere bilgi verilmesi.
5- Adaylığı kabul edilen üyeye derneğe kabul yazısının yazılarak toplantılara davet edilmesi.
6- Kabul edilen üyelerden aşağıdaki evraklar alınır
– 3 adet renkli vesikalık resim
– Kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi ve TC Kimlik Numarası
– Özgeçmişi
7- Ödentiler
a- Derneğe giriş ödentisi olarak bir defaya mahsus olmak üzere 2000 ( Bin ) TL alınır.
b- Her yıl için genel toplantıda tespit edilen yıllık üyelik aidatı 2023 yılı için 2500 ( ikibin beş yüz) TL olup defaten veya iki eşit taksitte ödenir.

Menü