Silivri SİAD ve KHAS Üniversitesinin Birlikte düzenlediği Çalıştay’da; Lousiana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr.Ye-Sho Chen’in güzel ve etkin bir sunumu oldu.

Katılan arkadaşlarımızın çok fayda sağladığına inandığımız Çalıştay; tüm dünya da iş yapma, prototip üretme gibi önemli konularda partner bulma yolları ve bu konuda Prof.Dr.Chen’in bilgilerine her an ulaşabilme kolaylığı sundu.

Çok faydalı olduğuna inandığımız çalıştaya katılamayan arkadaşlarımızın bu konuda bilgi almaları ve Prof.Dr.Chen ile temasa geçmeleri kendi firmalarının menfaatlerine olabilir.

Menü