Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn.Bülent Tüfenkçi dernek üyelerimizle biraraya gelerek güzel bir toplantıya imza attı.

Kendilerine sorunlarımızı iletme fırsatı bulduk ve aynı zamanda sorunları topladığımız dosyayı vererek ilgilerini eksik etmemelerini arz ettik.

Sn.Bakanımıza teşrifleri için teşekkür ediyoruz.

Aşağıda ilettiğimiz raporu inceleyebilirsiniz.

SİLİVRİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI

DERNEK ÜYELERİNİN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞIMIZ

İLE İLGİLİ KONULARA İLİŞKİN

GÖRÜŞLERİ

vGTİP NUMARALARININ YANLIŞ BEYANI

İthal edilen bazı ürünlerin ilave Gümrük vergisi oranlarının daha düşük çıkması amacıyla, söz konusu ürünlerde GTİP numaraları farklı beyan edilmektedir. Ayrıca bu vergiler, ürünün ağırlığı üzerinden hesaplandığından, ürünün ağırlığı az gösterilerek ithal edilmekte ve ödenen vergiler çok az ödenerek hem devletimiz zarara uğratılmakta hem de yerli üretici zarara sokulmaktadır.

Bunun önüne geçebilmek için önlemler alınmalıdır.

 

vMENŞEİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ekonomi Bakanlığınızca yerli sanayicinin kendini geliştirebilmesi için konulan korumalar, maalesef yine kötü niyetli ithalatçılara sahtecilik yollarını açmakta, Uzakdoğu’dan gelen ürünlerin İspanya, Bulgaristan veya Hindistan gibi ülkelerde menşeiler i değiştirilerek ülkeye sokulmaları sağlanmaktadır.

Bu konuda da önlem alınmalıdır.

 

vMESAİ ÜCRETLERİ

İthalat ve İhracat işlemlerinde alınan mesai ücretleri, firmaların maliyetlerini arttırmaktadır.

Bu ücretler daha makul seviyelere çekilmeli yada personelin çalışma sürelerinde düzenlemeler yapılarak mesai ortadan kaldırılmalıdır.

 

vDAHİLDE İŞLEME

Dâhilde işleme izni kapsamında yapılan ihracatlar taahhüt hesabı kapatma müracaatları Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından Gümrük Müdürlüklerine yazılmaları ve süreç 3-4 ayı bulmaktadır.

Yine dâhilde işleme izin belgesi taahhüt hesapları kapandıktan sonra teminat mektupları uzun süre çözülememektedir.

Bu işlemlerin hızlandırılması sanayiciye kolaylık sağlayacaktır.

·        İTHALAT İŞLEMLERİ TEMİNAT YATIRMA

Gümrük idarelerinde bir ithalat işlemine ait teminat mektubunun ilgili bankadan alınarak, Gümrük Saymanlık Müdürlüğü’ne teslimi ve söz konusu mektubun teyit işlemlerinin tamamlanarak elektronik imza ile servislerinde dolaşıp kabulü 1 iş günü sürmektedir.

Dâhilde işleme ile ithalat yapan sanayici firmaların sadece teminat yatırılmasında 1 gün harcamış olması Limanda ve Gümrük sahalarında mallarının 1 gün fazla bekleyerek maliyet oluşmasına sebebiyet vermektedir.

·        TELAFİ EDİCİ VERGİ

Dâhilde İşleme İzin Belgesi ile Avrupa Birliğine bağlı ülkeler dışında ithalat yapıldığında eğer Avrupa Birliğine bağlı ülkelere ihracat yapılırsa Telafi Edici Vergi (İthalatta ödenmeyen tüm vergiler KDV dâhil) ödeniyor ve belgenin bir cazipliği kalmıyor. Bu durumda işletmenin rekabet gücünü azaltıyor.

vSUPALAN İŞLEMLERİ

Bazı Gümrük Müdürlüklerinde Supalan/TIR Üstü İşlem talepleri kabul edilmemektedir.

Avrupa Birliği ülkeleri nezdindeki hızlı termin gücünün devamlılığını sağlamayı teminen gümrüklerinde Supalan İşlemlere kolaylık sağlaması yoğunlukları ve zaman kaybını azaltacaktır.

vPERSONELDE YETERSİZLİK

15 Temmuz sonrasında her kurumda personelde doğal olarak eksilmeler oldu.

Fakat şu an bazı personellerin deneyimsizlikleri yüzünden doğan ihtilafların giderilmesi için tecrübeli memurlardan bir üst muayene kurulu oluşturularak çözüm sağlanması kolay bir yol olur.

vX-RAY UYGULAMASI

X-RAY uygulaması gümrük memurlarının inisiyatifinde olduğu için

“X-RAY’e tabii tutulsun” dediğinde, çıkış işlemleri ertesi güne sarkmakta; ek ardiye ve zaman kaybı yaşanmaktadır.

Bu uygulama gümrük sistemi tarafından otomatik atansa bunun önüne geçile bilinir.

 

vGÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÜCRETİ

Gümrük Müşavirliği, asgari ücret tarifesi ile belirlendiğinden, ihracatçıların maliyetlerinde artış olmuştur. Aslında müşavir ile firma arasında serbest piyasa ekonomisinin işlemesine olanak verilmelidir.

vKARŞILIKLI GÜVEN ESASI

Gümrük, İmalatçı ve İhracatçı firmalara güvensiz bir şekilde bakmaktadır. Özellikle ihracatta vatandaşa güven endeksi arttırılmalıdır.

2023 hedefleri doğrultusunda imalatçı-ihracatçı firmaların işlemleri kolaylaştırılmalıdır. İstihdam arttırılması, İhracatın geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için ihracatçı firmalarla, ithalatçı firmaların gümrük işlemleri mutlaka ayrıştırılmalıdır.

 

vKONTEYNERLERİN TARTILMASI

Konteynerlerde tartılma sırasında çok yoğunluk yaşanmakta, eskisi gibi dışardan elektronik tartımın kabul edilmesi sonucu bu yoğunluğun önüne geçilmesi mümkün görünmektedir.

 

vMALİYETLERDEKİ ARTIŞ

Limanlarda uygulanan ardiye, muayene, demuraj, antrepo gibi masrafların düşürülmesi için çalışma yapılmalıdır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2014/29 sayılı genelgesi olmasına rağmen; Limanlar hizmet isimlerini değiştirerek fahiş fiyatlarla hizmet vermektedir.

Hedef Lojistik firmaların karlarını arttırmak yerine ihracatımızı arttırmanın önündeki maliyetleri azaltmak olmalıdır.

·        LİMAN ÜCRETLERİ

Özellikle konteyner limanlarında verilen Ardiye Hizmetleri tamamen USD olarak hesaplanmakta ve kur hareketlerine göre her geçen gün artış ve oynaklık göstermektedir. Oysa ki Sn.Cumhurbaşkanımızın özellikle TL kullanılmasını istediği bir ortamda bu işlemlerin hepsinin USD üzerinden olması oldukça şaşırtıcıdır.

 

vTEK PENCERE SİSTEMİ VE ELEKTRONİK İŞLEMLER

Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan elektronik işlemler ve tek pencere sisteminin, kesinti yaşanmasında veya sistemde bulunan arızada elden takip yapılabilecek işlemlerin sürdürülebileceğini sağlayacak alternatifinin olmaması manuel olarak geçici hizmet verilebilecek bir B planı bulunmaması zaman zaman ciddi yığılmalara ve dolayısıyla aksaklıklara sebebiyet vermektedir. Bu durum işletmelerin malı geç çekmesi ile ekstra maliyetler oluşturmaktadır. Örneğin ihracat işlerinde sistemin gitmesi durumunda geminin cutt off aynı gün rastladığında konteyner bir sonraki gemi programına kalıyor ve işletmeye ardiye ücreti ve demuraj olarak yansıyor.

 

Menü