06.AĞUSTOS.2019 TARİHLİ YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. 01/07/2019 – 31/07//2019 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLERİN  İNCELENMESİ.
  2. KOMİSYONLARIN ÇALIŞMALARINI KURULA AKTARMALARI.

2-1) Üye İlişkileri Geliştirme Komisyonu

2-2) Basın – Halkla İlişkiler Komisyonu

2-3) Sorun Belirleme – Raporlama Komisyonu

2-4) Üye Kazandırma Komisyonu

2-5) Sosyal Aktivite Komisyonu

2-6) Diğer Komisyonlar

 

3.DERNEĞİMİZDEN TALEP EDİLENLERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

4.ELEKTRİK İLE İLGİLİ BİR MANİFESTO HAZIRLANMASININ GÖRÜŞÜLMESİ.

5.ÖNERİ ve TALEPLER.

Menü