08.EKİM.2019 TARİHLİ YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ

 

  1. 01/09/2019 – 30/09/2019 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLERİN  İNCELENMESİ.
  2. 01/10/2019 TARİHLİ, BELEDİYE BAŞKANIMIZ SN. VOLKAN YILMAZ TARAFINDAN YÖNETİM KURULUMUZA İTHAFEN YAZILMIŞ OLAN MEKTUBUN DEĞERLENDİRİLMESİ.
  3. KURUMSAL İLİŞKİLER KOMİSYONUMUZUN KURUM ZİYARET PROGRAMLARININ AKTARILMASI.
  4. TÜM KOMİSYONLARIMIZIN FAALİYET ve PROJELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME.
  5. GÖRÜŞ ve ÖNERİLER.

 

Menü