10.EKİM.2017 TARİHLİ YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ

1.      30.09.2017 TARİHİNE KADAR YAPILMIŞ OLAN FAALİYETLERİN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASI

2.      İ.B.B BAŞKANLIĞINA YENİ SEÇİLEN Sn.MEVLÜT UYSAL’IN ZİYARET PROGRAMININ YAPILMASI.

3.      YENİ DÖNEM FAALİYETLERİNİN ÖN PLANLANMASI

4.      ÜYE KABULLERİNİN NETİCELENDİRİLMESİ

5.      GÖRÜŞ VE ÖNERİLER.

Menü