BEPSAŞ Yetkililerini derneğimizde ağırladık.

2017’de değişen konjenktürle birlikte sözleşmelerimizde yapılan değişiklikler, derneğimiz ile kurum arasındaki güzel birlikteliği yaralamıştı.

Önümüzdeki günlerde BEPSAŞ Genel Müdürü Halit Bakal’ın derneğimizi ziyareti; bozulan ilişkileri yeniden güzelleştirmeye dayanak olacağına inanıyoruz.

Menü