Silivri Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu ikinci toplantısını İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Ay Başkanlığında gerçekleştirildi.

Derneğimiz adına üyemiz Hakan Söylet‘in katıldığı toplantıda, ilk toplantıda alınan karalar ve ilerlemeler değerlendirilip, önümüzdeki eğitim öğretim yılına yönelik kurul üyelerinin görüş ve önerileri dile getirildi. Okul sanayi işbirliği konusunda derneğimizin üzerine düşen tüm vazifeleri, hakkı ile yerine getirmekteki arzusu kurulla paylaşıldı.

Stajyer öğrenci ve çıraklık eğitimi konusunda karşılaşılan sorun ve önerilerin de dile getirdiği toplantıda, bölgemizde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına yönelik yeni bölümler açılması ve mesleki eğitimin öğrenci ve ailelerinin gözünde eski cazibesini kazanması için, aday öğrencilere yönelik iletişim kanallarının daha etkin şekilde değerlendirilmesi konuları öne çıktı.

Menü