TRAKYASİFED ‘in Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Başkan  Aynur SÜLEYMANOĞLU  (Silivri Kadın Girişimciler Derneği)

Bşk.Yrd. İsmet AÇIKGÖZ  ( Edsiad)

Gen.Sekreter Celal ÖĞÜCÜ (Çisad)

Sayman Ahmet Azmi MUTLU (Lüsiad )

Üye  Hakan KOCABAŞ ( Silivri SİAD )

Üye Hamdullah EREN ( Tusiad )

Üye İsmail ÇOBAN  ( Tusiad )

Menü