06.02.2015 tarihinde BEDAŞ ve CLK ile yaptığımız elektrikle ilgili toplantımızda kararlaştırdığımız üzere; bölgelerin sorunlarını yerlerinde tespit ve çözüm oluşturma toplantılarımızın ikinci ayağı; Alipaşa, Çanta  ve Değirmenköy’de yapılmıştır.

Menü