Başkanımız Sn.Hakan Kocabaş Rumeli Üniversitesi’nin daveti üzerine iki sınıfa ders vererek, hayat ve tecrübelerini dile getirmiştir. Her iki sınıfta da büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilen ders ilerki günlerde seminerlerle taçlandırılacaktır.

Menü