Silivri Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Okul sanayi işbirliği kapsamında oluşturulan kurulun temel hedefleri. Meslek liselerinde eğitim alan öğrencilerin; teknolojik yenilikleri takip etme, deneyim paylaşımına ulaşma ve istihdam alanlarındaki zorlukları aşmaları.

İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar sayesinde öğrenciler, kendi eğitim alanları ile ilgili güncel gelişmeleri yerinde görme ve tecrübe etme fırsatı yakalanmış olacaklar. Diğer taraftan gerek iletişim kanallarıyla gerekse sanayi kuruluşlarının okullardaki seminer ve kongre çalışmaları ile kendi birikim ve deneyimleri, öğrencilere kaynağından hızlı bir şekilde ulaştırılacak, üçüncü ve son aşamada meslek liselerinden mezun olan öğrenciler söz konusu sanayi kuruluşları bünyesinde istihdam edilecektir. Böylece hem sektörün donanımlı ara eleman sorunu çözüme kavuşacak hem de lise mezunu gençlerin istihdamı kolaylaşacaktır.

Menü